Řízení jakosti

NÁŠ ZÁVAZEK OHLEDNĚ KVALITY

V zájmu plnění požadavků zákazníků v co největší míře, jakož i zachování, respektive zlepšení kvality našich produktů provozujeme systém řízení jakosti, který je certifikován od roku 1998 podle normy MSZ EN ISO 9002: 1994, od roku 2001 podle normy MSZ EN ISO 9001: 2000, od roku 2009 podle normy MSZ EN ISO 9001: 2009 a od roku 2015 podle normy MSZ EN ISO 9001: 2015.

NÁŠ ZÁVAZEK OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Management a každý pracovník společnosti PoliCell Kft. jsou angažováni ve věci ochrany životního prostředí, dodržování souvisejících zákonů, právních předpisů a předpisů a prevence vůči znečištění přírody. Proto v rámci našich činností dbáme ve zvýšené míře na hospodárné využívání přírodních zdrojů, jakož i na snižování a eliminaci škodlivých látek.

RECYKLACE

Management a každý pracovník společnosti PoliCell Kft. jsou angažování ve věci ochrany životního prostředí, dodržováním souvisejících zákonů, právních předpisů a předpisů a prevence vůči znečištění přírody. Proto v rámci našich činností dbáme ve zvýšené míře na hospodárné využívání přírodních zdrojů, jakož i na snižování a eliminaci škodlivých látek.

 

Při výrobě produktů dbáme na to, aby používané materiály vyhovovaly hlediskům ochrany životního prostředí:

  • aby splňovaly požadavky předpisů, zákonů a právních předpisů;
  • aby používané materiály nebyly škodlivé pro životní prostředí;
  • aby pro výrobní činnosti a provozování strojů a technologií bylo zapotřebí stále méně energie;
  • aby látky, vypouštěné do okolí, způsobovaly co nejmenší škody;
  • V případě našich zaměstnanců na každé úrovni podporujeme odpovědnost za ochranu životního prostředí;
  • v případě produkce výrobků odhadneme vliv na životní prostředí každého nového procesu, zda odpovídají současnému stavu technologií;
  • management prostřednictvím pravidelných revizí hodnotí účinnost systému environmentálního řízení na základě provedených opatření a zabezpečuje realizaci předepsaných cílů.

 

 Dosažení výše uvedených záležitostí realizujeme vhodně udržovanými výrobními prostředky a s připraveným, nepřetržitě školeným personálem.

V zájmu dosažení našich cílů kromě MSZ EN ISO 9001: 2015 zavedli systém pro environmentální řízení v souladu s předpisy MSZ EN ISO 14001: 2015, s podporou Evropské Unie se spolufinancováním Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu na rozvoj hospodářství Rozvojového plánu Nové Maďarsko, s finanční podporou, poskytnutou Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Maďarské centrum pro rozvoj hospodářství).

V následujícím období je provozujeme jako integrovaný řídicí systém a nepřetržitě zajišťujeme jejich další rozvoj!

Certifikáty