ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Szállító cég adatai:

Név: PoliCell Kft.

Székhely: 3796 Borsodszirák, Petőfi u. 43.

Telephely, postacím: 3796 Borsodszirák, Petőfi u. 43.

Adószám: 10397969205

Cégjegyzékszám: 05 09 000638

Megrendelőnek minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki megrendelést szóban vagy írásban lead (a továbbiakban: Megrendelő). A Szállító a jelen Általános szerződési, szállítási feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételekkel biztosítja a Megrendelő részére a megrendelt termékeket. A megrendeléssel a Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF előírásait. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben a Megrendelő kötelezettség vállalását is jelenti arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi, annak aktuális tartalmáról tudomással bír. A Szállító jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen ÁSZF módosításával bármikor indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani.

Toleranciák, tűrések:

Csomagolási tolerancia: ±3%

Fóliavastagság: ±10%

Hosszúság, szélesség: ±5% (150 mm alatti termék szélesség vagy hosszúság esetén ±10%)

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. Törekszünk a pontosságra, de a termékoldalon található termékleírások, adatok tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A képek esetenként illusztrációk, a színek a valóságban a webáruházban megjelenőhöz képest eltérőek lehetnek.

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja hozzánk. A „Kapcsolat” menüpontban megtalálja az elérhetőségi adatokat. Az „Ajánlatkérés” menüpontban jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. Cégünk és a Megrendelő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. A lehető legnagyobb gondossággal járunk el, de a webáruházban maradt esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

Amennyiben a Szállító minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A webshop.policell.hu címen elérhető webáruházban feltüntetett árakat kizárólag kiszállítás esetén alkalmazzuk.

Mi igazolja, hogy a webáruházban leadott megrendelésem ténylegesen megérkezett az eladóhoz?

A Szállító köteles a Megrendelő megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikusan visszaigazolni, ami a gyakorlatban egy automatikus válasz e-maillel történik, amely a megrendelés feltételeit (termék neve, ár, szállítási feltételek stb.) erősíti meg. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, a Megrendelőt nem köti megrendelése és nem köteles a leszállított termék átvételére.

Jelenti-e az elektronikus visszaigazolás, hogy az eladó elfogadta a megrendelésünket és a termék leszállítására kötelezettséget vállalt?

Az e-mailben küldött visszaigazolással az eladó még nem fogadja el a megrendelést (a Megrendelő ajánlattételét), ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét, mivel a visszaigazolás mindösszesen a megrendelés eladóhoz való megérkezését igazolja. Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

Mikor tekinthető létrejöttnek a szerződés?

A szerződés akkor jön létre, ha a kereskedő a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Megrendelőt a megrendelés teljesítéséről, a termék postára adásáról. A szerződés akkor is létrejön, ha a visszaigazolás után a kereskedő a megrendelt terméket leszállítja a Megrendelő részére.

Kiszállítás időpontja:

Az árut postai úton küldjük, ezért gondoskodjon arról, hogy valaki át tudja venni a csomagot munkaidőben. A kiszállítást külső cég végzi, így a napon belüli pontos kiszállítási időről nem tudunk felvilágosítást adni, és sajnos befolyásolni sem tudjuk azt. A webáruházon keresztül leadott megrendelések feladásáról értesítést küldünk. A kiszállítási idő függ a választott kiszállítási módtól (normál, sürgős, expressz kiszállítás). Normál kiszállítás esetén a megrendeléstől számított legfeljebb 4-5 munkanap, sürgős kiszállítás esetén legfeljebb 2-3 munkanap, expressz kiszállítás esetén 24 óra. Expressz kiszállítást csak hétfő-péntek 8.00-15.00 óra között leadott és kifizetett megrendelések esetén, budapesti vagy pest megyei címre tudjuk vállalni max. 100 kg-ig, max. 0,5 m3-es csomagokra munkanapokon. A kiszállítási idő max. 24 óra, ezért kérjük, gondoskodjon arról, hogy át tudja venni a megrendelt csomagot.

Át nem vett megrendelések

Kérjük, a megrendelés leadásakor ellenőrizze a szállítási cím helyességét, valamint a megrendelt tételeket, mert a Megrendelő hibájából (téves cím, telefonszám, hibás rendelés) át nem vett csomagok feladási és visszaszállítási költsége (2500 Ft+ÁFA) a Megrendelőt terhelik.

Értékesítési ponton nem használható termékek

  1. július 1-től tilos az értékesítési pontokon (pl. üzletben, piacon) 15-49 mikron (0,015-0,049 mm) anyagvastagság közötti műanyag tasakok, táskák csomagolásra történő felhasználása. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy az érintett termékeket ilyen módon nem használja fel, ezért ezek a termékek nem minősülnek könnyű műanyag hordtasaknak. A Szállító nem felelős termékei jogszabályellenes felhasználásáért.

Elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A Megrendelő Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásával. A fogyasztói körbe nem tartoznak bele a gazdasági társaságok és más jogi személyek, vagyis, ha cég nevében eljárva vásárol tőlünk, nem illeti meg az elállási jog. Továbbá nem vonatkozik az elállási jog a kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően előállított (pl. méretezett, nyomdázott) termékre.

Elállási jog gyakorlásának menete

Ha élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Megrendelőt terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Amennyiben a megrendelést nem veszik át, a visszaszállítás költségét kiszámlázzuk.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Megrendelőt terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videofelvételen rögzítjük a csomag kibontását, illetve a visszaküldött termék megvizsgálását.

A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Megrendelő által a rendeléskor megadott fizetési módon visszatérítjük a termék vételárát.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a Szabályzat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a Szabályzat bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzat tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait az Adatvédelmi szabályzat szerint kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Megrendelő regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a Megrendelő számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. Az e-mail cím Megrendelői elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. A regisztráció során a Megrendelő jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a Megrendelő által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Megrendelő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Megrendelő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Megrendelő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Kapcsolat, jogorvoslat

Ha a Megrendelő úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között esetlegesen fennálló jogvita a Szállítóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szállító székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Megrendelő lakóhelye (tartózkodási helye) békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. A Szállító köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.  ​

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.  Ehhez nem kell mást tenni, mint az alábbi linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A weboldal tartalmát (különösen a fényképeket, termékleírásokat) szerzői jog védi. A PoliCell Kft. előzetes írásos engedélye nélkül a felhasználás tilos.

Érvényes: 2022. augusztus 1-től.